Mūsų misija

Susivienijome tam, kad apgintume Lietuvos meistrų ir kūrėjų rankų darbą. Tam, kad mugėse išsikovotume Kūrėjų-Meistrų prekybos zoną, kurioje pirkėjai galėtų įsigyti išskirtinai lietuviškų kūrinių bei gaminių, kad užkirstume kelią nesąžiningiems mugių prekeiviams, siūlantiems atvežtines prekes kaip savo gaminius.

Nebegalime tylėti, nes:

  • mums skauda dėl dabartinio požiūrio į amatininkų, kūrėjų, meistrų ir menininkų darbus;
  • mūsų netenkina dabartinė kūrėjų ir meistrų vieta po Lietuvos saule;
  • mums rūpi tautinis paveldas;
  • mes kuriame Lietuvai;
  • MES KURIAME JUMS!

Nesakome, kad visi tikrieji kūrėjai ir meistrai yra VIEN TIK mūsų grupėje. Bet tvirtiname, kad visi, prie kieno palapinės plėvesuoja mūsų asociacijos  vėliava – tikri Lietuvos kūrėjai ir meistrai.

Mūsų vizija

Visose Lietuvos mugėse plėvesuoja asociacijos “Kūrėjų meistrų respublika” vėliavos, rodančios, kad čia prekiaujama tik lietuviškais kūriniais ir gaminiais.

Tiek didžiosiose, tiek mažosiose Lietuvos mugėse atvežtines prekes siūlantys prekeiviai prekiauja ne geriausiose vietose mugių širdyse – jos priklauso Lietuvos kūrėjams, amatininkams ir meistrams, o atokesnėse vietose bei mugės pakraščiuose. Ir kasmet jų mažėja!

Mugių organizatoriai tampa asociacijos Kūrėjų – Meistrų Respublikos Garbės piliečiais, suteikiančiais mums draugiškas nuolaidas.

Narystė

Tapti Kūrėjų-Meistrų Respublikos nariu gali kiekvienas, kuriantis ar gaminantis bei sąžiningai galintis pasakyti: “Kuriu pats”. Priimdami naują narį vertiname jo darbus, prekių pateikimą prekyvietėje bei meilę savo darbams. Panorusiojo tapti KM Respublikos nariu darbus įvertina 15 žmonių komisija. Kandidatas turi surinkti ne mažiau 10 pritariančiųjų priėmimui komisijos narių balsų.

SVARBU: tapimui Kūrėjų-Meistrų Respublikos nariu nei tautodailininko pažymėjimas, nei Tautinio paveldo sertifikatas, nei priklausymas kūrybinėms organizacijoms, nei titulai, nei statusai jokios įtakos neturi.

DAR SVARBIAU: visi norintieji tapti Kūrėjų-Meistrų Respublikos nariu privalo pasirašyti sutartį, kad, prekiaudami su KM vėliava ant savo prekystalių nedės nei vienos įvežtinės prekės, ir nei vieno kito meistro rankų sukurto gaminio. Už sutarties pažeidimą narys bus šalinamas iš asociacijos nedelsiant.